Organisatie

Stichting Hamelhuys bestaat uit een directeur-bestuurder, bestuur, gastvrouwen/gastheren en vrijwillige medewerkers.

Directeur-bestuurder
Josje Hamel

Bestuur
Roelien Edens-ten Have, secretaris
Renée Otsen, voorzitter/penningmeester
Jacqueline Tijhaar, bestuurslid

Gastvrouwen/gastheren
De gastvrouwen/gastheren zijn vrijwilligers. Zij ontvangen de gasten, bieden een luisterend oor, geven informatie en assisteren bij activiteiten.

Vrijwillige medewerkers
In het inloophuis werken vrijwillige professionals. Zij verzorgen activiteiten zoals yoga, het open atelier en andere workshops. Tevens zijn er inloopspreekuren van psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en coaches.