Steun Ons

Dagelijks zetten de vrijwillige medewerkers van Hamelhuys zich in voor mensen die leven met kanker. Wij werken zonder winstoogmerk en onze inkomsten komen uit eigen bijdragen van bezoekers, fondsen en giften van lokale organisaties, particulieren en bedrijven.

ANBI logo(1)Stichting Hamelhuys is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor de gever als voor ons voordelen. Donateurs kunnen hun gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken van hun belastbaar inkomen. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Zo kunnen we ieder bedrag dat ons geschonken wordt volledig inzetten voor nieuwe activiteiten, nieuwe materialen en ruimere openingstijden.

Hamelhuys steunen als bedrijf

Hamelhuys steunen als particulier