Stichting

ANBI
Stichting Hamelhuys heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI). Een dergelijke instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en voldoet aan de eisen die de belastingdienst hierbij stelt.

Dit houdt in dat bedragen die aan Stichting Hamelhuys geschonken worden, aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en/of vrijgesteld zijn van schenking- of successierechten. Klik hier voor meer informatie over ANBI’s en de fiscale voordelen.

Naam van de instelling
Stichting Hamelhuys

Contactgegevens stichting
Stichting Hamelhuys
p/a Johan de Wittstraat 15
9716 CA  Groningen
050-3646418
info@hamelhuys.nl

Fiscaal nummer
8549.30.280

Inschrijving Kamer van Koophandel Groningen
62718789

IPSO
Hamelhuys is aangesloten bij de Stichting IPSO. IPSO ondersteunt haar leden zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker. Dit in goede samenwerking met de overige partijen binnen de zorgketen. De stichting behartigt de belangen van haar leden, zo ook van Stichting Hamelhuys.

Per 1 december 2006 bestaat de Stichting IPSO (Inloophuizen, PsychoOncologische Centra, Samenwerking en Ondersteuning) uit twee verenigingen:

  • vereniging inloophuizen IPSO
    Deze vereniging richt zich specifiek op de belangen van Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten.
  • vereniging therapeutische centra IPSO
    Deze tak behartigt specifiek de belangen van Therapeutische Centra voor mensen met kanker en hun naasten. Het Behouden Huys (voor psycho-oncologische zorg) in Haren valt onder de vereniging IPSO-therapeutische centra.

ipsologo

Meer informatie is te vinden op de website van IPSO.

 

 

Reacties zijn gesloten.