Opleidingsmogelijkheden bij Hamelhuys

Het Hamelhuys kent verschillende functies. Elke functie stelt zijn eigen eisen aan de kennis en vaardigheden (competenties) die je ervoor nodig hebt.  Spreekt een  bepaalde functie je aan, maar denk je dat je de competenties nog niet hebt? Geen zorgen, bij ons kun je ze gewoon leren! Wij zijn immers ook erkend opleidingscentrum!

Hamelhuys werkt met Open Badges, een moderne digitale vorm van waardering van verworven kennis en/of vaardigheden. Op dit moment kun je bij ons de volgende competentiebadges verwerven:

welkom

WELKOM

Treedt op als aanspreekpunt: Werkt nauwgezet volgens procedures en richtlijnen van het inloophuis. Telefoon aannemen, deur open doen, gasten verwelkomen Onderliggende competenties: presenteren, vakdeskundigheid toepassen, op de behoeften en verwachtingen van de gast richten, instructies en procedures opvolgen.

 

facilitair

FACILITAIR

Verzorgen koffie/thee en licht huishoudelijk werk
Onderliggende competenties: vakdeskundigheid toepassen, materialen en middelen inzetten, op de behoeften en verwachtingen van de gast richten, instructies en procedures opvolgen.

 

informerenINFORMEREN

Informeert de gasten:
Informatie geven over de activiteiten en diensten die het inloophuis biedt. Bespreken van wensen/behoeften van gasten met leidinggevende en/of betrokken collega’s.
Onderliggende competenties: vakdeskundigheid toepassen, op de behoeften en verwachtingen van de gast richten, instructies en procedures opvolgen.

 

samenwerkenSAMENWERKEN

Werkt goed samen:
Voert collegiaal overleg, draagt bij aan goede onderlinge taakverdeling, zorgt voor adequate overdracht, doet mee aan intervisie.

 

 

gesprekken-voeren

GESPREKKEN VOEREN

Omgaan met wensen en klachten: De gastheer/gastvrouw observeert het gedag van de gast om ontevredenheid te signaleren. Hij reageert daarop op gepaste wijze en vraagt naar wensen of bezwaren. Hij luistert naar de gast en onderzoekt de oorzaak. Hij lost de bezwaren, indien mogelijk, zelf op of schakelt de verantwoordelijke in. Onderliggende competenties: vakdeskundigheid toepassen, op de behoeften en verwachtingen van de gast richten, aandacht en begrip tonen, ethisch en integer handelen, formuleren en rapporteren, instructies en procedures opvolgen.

calamiteitenOMGAAN MET CALAMITEITEN

Handelt in onverwachte situaties
De gastheer/gastvrouw overziet onverwachte situaties zo snel mogelijk. Hij reageert op de situatie en neemt zo snel mogelijk contact op met de leidinggevende om hulp in te schakelen of de gebeurtenis te rapporteren. De gastvrouw/gastheer geeft aandacht aan betrokkenen.
Onderliggende competenties: ethisch en integer handelen, formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen, instructies en procedures opvolgen.

rapporterenRAPPORTEREN

Rapporteert signalen over gasten:
De gastvrouw/gastheer geeft relevante informatie over veranderingen in gedrag en/of situatie van bezoekers door aan collega’s. Dit gebeurt via het logboek.
Onderliggende competenties: aandacht en begrip tonen, ethisch en integer handelen, formuleren en rapporteren, instructies en procedures opvolgen.

 

(grafisch ontwerp van de badges: Peter Heeling)

Zodra je bovenstaande zeven competentiebadges hebt behaald, ontvang je de gastvrouw-/gastheerbadge. Je bent er klaar voor om de rol helemaal zelfstandig uit te voeren.

eindbadge-gastvrouw_heer-01

GASTVROUW / GASTHEER

De werkzaamheden van de gastheer/gastvrouw in de zorg zijn weinig routinematig. De complexiteit in de werkzaamheden zit in de diversiteit van de zorgvrager, voor wie de gastheer/gastvrouw het aanspreekpunt is. Er is een grote diversiteit in ziektebeelden/beperkingen, met als gevolg dat ook de wensen/behoeften van de gast sterk variëren. Wanneer de gastheer/gastvrouw in de zorg hiermee onvoldoende rekening houdt, kunnen de gevolgen voor de zorgvrager groot zijn.

Daarnaast is de gastheer/gastvrouw in de zorg ook aanspreekpunt voor gasten van de zorgvragers. Ook zij willen gastvrij benaderd worden. Het kunnen schakelen tussen deze verschillende doelgroepen maakt het werk complex.

De gastheer/gastvrouw in de zorg moet rekening houden met de situatie waarin de zorgvrager en gasten verkeren (slecht nieuws over gezondheid, dementie).

De gastheer/gastvrouw in de zorg kan geconfronteerd worden met negatieve situaties rondom zorgvragers. Het belangrijk is dat hij voldoende weerbaar is in dergelijke situaties en zijn eigen emoties onder controle houdt.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De rol van de gastheer/gastvrouw in de zorg is vooral uitvoerend van aard. Hij is verantwoordelijk voor het correct toepassen van het gastvrijheidsconcept van de betreffende zorgaanbieder.

De gastheer/gastvrouw meldt aan de leidinggevende wanneer er veranderingen in de wensen of behoeften van de zorgvrager zijn, of als er bijzonderheden in de werksituatie zijn die zijn verantwoordelijkheid en/of deskundigheid te boven gaan.

Hij is verantwoordelijk om de opdrachten voortkomend uit het zorgdossier van de zorgvrager te volgen. De gastheer/gastvrouw in de zorg moet weten wat een zorgdossier is en wat de functie ervan is.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

– Heeft kennis van de verschillende typen zorgaanbieders
– Heeft kennis van de zorgvrager, verschillende ziektebeelden/beperkingen/doelgroepen
– Heeft kennis van de functie van het zorgdossier
– Heeft kennis van dieetvoorschriften (ziektebeelden, geloofsovertuiging, levensovertuiging)
– Kan werken volgens de voorgeschreven systemen voor voedselveiligheid
– Kan gastbenadering aanpassen aan de verschillende zorgvragers
– Kan omgaan met het zorgdossiers, volgens de regels geldend binnen de zorgaanbieder

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.