Organisatie

Stichting Hamelhuys bestaat uit een bestuur, gastvrouwen/gastheren en vrijwillige medewerkers.

Bestuur
Jojo Bottema, voorzitter
Martine ten Hove, secretaris
Wim van der Bij, bestuurslid

Gastvrouwen/gastheren
De gastvrouwen/gastheren zijn vrijwilligers. Zij ontvangen de gasten, bieden een luisterend oor, geven informatie en assisteren bij activiteiten.

Vrijwillige medewerkers
In het inloophuis werken vrijwillige professionals. Zij verzorgen activiteiten zoals yoga, het open atelier en andere workshops. Tevens zijn er inloopspreekuren van psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en coaches.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.