Onderzoek bewijst meerwaarde informele zorg bij kanker

Onderzoek naar de door IPSO-inloophuizen aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren op gebied van arbeidsparticipatie.

Psychosociale oncologische zorg
Nederland telt 75 inloophuizen die zijn aangesloten bij brancheorganisatie IPSO. Bij deze huizen kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. “Dat gasten de toegevoegde waarde van inloophuizen ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Sonja Robben, directeur van de Stichting IPSO. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor erkenning, financiering en verwijzing”.

Relatie met positieve gezondheid
De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtegoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Uit het onderzoek blijkt dat inloophuizen deze brede kijk op de mens en de gezondheid hanteren. Voor 89% van de gasten biedt het inloophuis meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker. (Bron: Landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties)

Impact vergroten
Op dit moment worden alle huizen samen 200.000 keer per jaar bezocht. Met meer financiële ondersteuning kunnen de inloophuizen van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, die niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een bedrag van rond de 8 miljoen euro.

 

Reacties zijn gesloten.