Nieuwe koers, nieuwe site

Al eerder berichtte ik over de veranderingen binnen Hamelhuys. Voor wie de info had gemist: Hamelhuys wordt een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Groningen. Daarom is onze site geheel vernieuwd!

Voor de klanten van de webshop betekent deze verandering niet zoveel. De Hamelhuys-webshop blijft bestaan en is ook nog via de site bereikbaar. De verandering is een verandering van koers: de verkopen in de webshop komen vanaf nu volledig ten goede aan het inloophuis. Het inloophuis is een ideële stichting. We werken uitsluitend met vrijwilligers, niemand wordt betaald. We zijn voor inkomsten afhankelijk van fondsen en donaties. Vanaf nu wordt dus met een aankoop in de webshop het goede doel van het inloophuis gesteund. De webshop heeft een iets ander uiterlijk gekregen en is nu via het menu op de site te bereiken. Klik hier om naar de webshop te gaan.

Hoever zijn we?
Het ziet ernaar uit dat we vanaf volgende maand een locatie in Groningen hebben voor het inloophuis. Uiteraard zal dit nieuws via de website en Facebook gecommuniceerd worden. Hou ons dus in de gaten!

Bestuur
Bij een stichting hoort een bestuur. Ik ben heel blij dat er twee kundige, betrokken vrouwen bereid waren om naast mij zitting in het bestuur te nemen. Klik hier voor een beeld van hen.

Samenwerking Samenloop voor Hoop Annen
We gaan als inloophuis helpen bij de organisatie van de SamenLoop voor Hoop in Annen. De Samenloop voor Hoop is een 24-uurs wandelevenement waarbij geld wordt ingezameld voor het KWF. Door mee te helpen bij de organisatie, krijgen wij als inloophuis een percentage van de opbrengst. De SamenLoop is op 6 en 7 juni in Annen. Klik hier voor meer informatie over dit mooie evenement.

Nominatie Rabo Stimuleringsfonds
We zijn in de race voor een bijdrage uit het Rabo Stimuleringsfonds. Als we genoeg stemmen krijgen, winnen we een bedrag van € 2.000. Dat bedrag gaan we inzetten voor de training van de vrijwilligers. Want we zijn weliswaar een organisatie van vrijwilligers, maar wel professionele vrijwilligers! Wie in de gemeente Groningen of Haren woont, kan op ons stemmen. Wij vallen in de categorie ZORG. Stemmen kan hier.

Vrijwilligers
In het inloophuis gaan we uitsluitend met vrijwilligers werken. We hebben gastheren/gastvrouwen nodig, klusjesmensen, PR-/marketing specialisten en professionals voor activiteiten. Er hebben zich al vrijwilligers gemeld en we hebben met hen een eerste info- en brainstormavond gehouden op 18 maart jl. in het Behouden Huys in Haren. We kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij mij via info@hamelhuys.nl of 06-34339384.

Hartelijke groet,

Josje Hamel

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.