Bestuursleden gezocht

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Wie zijn we en wat doen we?
Hamelhuys is een plek waar mensen die kanker hebben of hebben gehad,  hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen worden gedeeld en verwerkt. Er zijn ontspannende en creatieve activiteiten, diverse coaches en lichamelijk gerichte therapeuten. De vrijwilligers (geschoolde gastheren/gastvrouwen) geven aandacht aan ieders persoonlijke situatie.

Hamelhuys is een van de centra voor leven met en na kanker in Nederland, verenigd in brancheorganisatie IPSO en draait voornamelijk op inzet van vrijwilligers. Het Centrum kent geen reguliere financiering en is afhankelijk van bijdragen van de gemeente, fondsen, particulieren en bedrijven.

Hamelhuys is een stichting met een directeur-bestuurder en een bestuur/raad van toezicht.  Op dit moment zijn er drie bestuursleden. Er is echter ruimte voor meer, ook omdat de organisatie bezig is met nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat de portefeuilles in onderling overleg nog verdeeld kunnen worden.

Wie zoeken we?
Wij zoeken kandidaten die  maatschappelijk betrokken zijn en affiniteit hebben met onze doelgroep en met een informele, platte vrijwilligersorganisatie.  Een sterk netwerk in de regio Groningen (stad en/of provincie) is van belang. Er is ruimte voor kandidaten uit diverse achtergronden, bijvoorbeeld zorg, bedrijfsleven, MKB etc.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar en is daarnaast voor zover agenda’s dat toelaten aanwezig bij bijzondere evenementen en activiteiten.

Heeft u interesse om bij te dragen aan deze mooie organisatie? Neem dan  contact op met Josje Hamel, directeur-bestuurder, via 06-34339384 of info@hamelhuys.nl  Meer informatie over Hamelhuys is te vinden op www.hamelhuys.nl

 

Reacties zijn gesloten.