5 jaar Hamelhuys

In de winter van 2019 hebben we dit filmpje over ons inloophuis gemaakt. Met als doel om structurele financiële ondersteuning voor ons inloophuis te realiseren. Inmiddels zijn we ingehaald door de Corona…

Omdat we deze week 5 jaar bestaan, publiceren we het filmpje nu. We zijn er na 5 jaar nog steeds en daar zijn we trots op, want we voorzien in een behoefte bij onze doelgroep. We leven nog steeds van incidentele giften en donaties. Sinds de Corona-crisis komen er geen gelden binnen. Ons doel met het filmpje was om een “club van 12” bedrijven om ons heen te verzamelen, die elk een maand exploitatiekosten per jaar dragen, zodat we onze basis hebben gedekt. We hopen nu met het filmpje een breder publiek te bereiken. Alle inkomsten en giften zijn nu meer dan welkom, ook van particulieren die eenmalig een tientje kunnen missen!

Waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar toch: dit filmpje is gemaakt in december 2019, voor de Corona. We konden nog op normale afstand van elkaar zitten en elkaar de hand schudden en een knuffel geven. Nu kan dat niet meer. Ik hoef denk ik niet uit te leggen, hoezeer ook juist onze doelgroep daardoor geraakt wordt. 10 oktober 2020 kunnen wij niet ons eerste lustrum vieren zoals we dat graag zouden willen. Kijk naar dit filmpje en dan snap je wat we bedoelen…

Namens alle vrijwilligers van Hamelhuys,

Josje

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.